De competitie is onderverdeeld in 3 groepen:

  • Competitie C
  • Competitie B
  • Competitie A

Er wordt getraind volgens een jaarplan, waarbij alle facetten van een verantwoorde training voorkomen, om zo de zwemmer een optimale kans te geven te slagen in het door hem gestelde doel. Iedere zwemmer tracht, binnen de eigen mogelijkheden, het maximum aan sportief succes halen.

Competitie C

Doel:

Klaar zijn om aan het ‘echte’ competitie zwemmen te beginnen. Dit zowel op vlak van techniek, uithouding als attitude.

Trainingen:

4 maal per week (ook tijdens de schoolvakanties). De zwemmertjes die in de C-groep zwemmen worden klaargestoomd om aan het ‘échte’ competitiezwemmen te beginnen. In deze groep komen de kinderen voor het eerst in contact met ‘droogtraining’ (blessurepreventie en lenigheid). De manier van trainen wordt aangebracht evenals de attitude die van een competitiezwemmer verwacht wordt. Deelname aan zo veel mogelijk PACO-zwemfeesten wordt aangeraden en intensief begeleid. Op die manier worden de zwemmers klaargestoomd voor officiële wedstrijden.

Prijs:

330 euro per SEIZOEN (september-juni)
Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Voor info en inschrijvingen kan u op deze pagina terecht.

Competitie B

Doel:

Limiettijd behalen voor de Provinciale- en Belgische jeugdkampioenschappen.

Trainingen:

6 maal per week (9 à 10 maal tijdens de schoolvakanties). In deze groep hebben de jongeren en hun ouders een duidelijke sportkeuze gemaakt zodat er een ernstig engagement van beide mag verwacht worden. Elke zwemmer kan deelnemen aan de Provinciale kampioenschappen en voor sommige aan buitenlandse competities. Vooral Belgische jeugdkampioenschappen of het Vlaams Zomercriterium die betwist worden eind juli – begin augustus zijn een belangrijk doel. Om deze laatste voor te bereiden wordt er een stage georganiseerd.

Prijs:

440 euro per SEIZOEN (september-juni)
Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Voor info kan u op deze pagina terecht.

Competitie A1

Doel :

Voor elkeen, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, het maximum aan sportief succes halen. Dit kan gaan van een deelname aan de Belgische kampioenschappen tot een medaille op de Olympisch spelen.

Trainingen:

6 à 11 maal per week. Niemand is verplicht om tot deze groep toe te treden, maar eenmaal de zwemmer en ouders de keuze hebben gemaakt wordt er een totaalengagement verwacht. Het jaarplan wordt aangepast aan ieders niveau en doelstelling. Ook krachttraining wordt in de planning voorzien. Uiteraard wordt er van de zwemmers verwacht dat zij zich via een stage optimaal zullen voorbereiden op de Belgische zomerkampioenschappen. Inzet, motivatie, volharding en discipline zijn levenskwaliteiten die zeer van toepassing zijn in deze groep.

Prijs:

500 euro per SEIZOEN (september-juni)
Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Voor info en inschrijvingen kan u op deze pagina terecht.

Competitie A2

Doel :

Wie de tijds- en energie-investeringen om naar de groep A1 te gaan niet wil of kan maken, kan terecht in A2. ‘Nadeel’ aan deze groep is dat er niet wordt deelgenomen aan internationale wedstrijden.

Trainingen:

Ca. 5 maal per week. Er wordt dus een minimumengagement verwacht. Het jaarplan wordt aangepast aan ieders niveau en doelstelling. Krachttraining wordt niet voorzien. Inzet, motivatie, volharding en discipline blijven ook op deze groep van toepassing.

Prijs:

450 euro per SEIZOEN (september-juni)
Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Voor info en inschrijvingen kan u op deze pagina terecht.

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs 

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. Wij zorgen dat het papier correct ingevuld wordt.