Wie, wat, hoe?

In de zwemschool kunnen kindjes starten vanaf het jaar dat ze 4 jaar oud worden. De zwemschool wordt opgedeeld in 4 niveaugroepen: de zeepaardjes, de pinguïns, de zeehonden en de waterschildpadden.

Zeepaardjes

Kinderen met watervrees starten bij de zeepaardjes. Met watervrees bedoelen we dat een kindje bang is om in het water te gaan. Maar ook als een kind nog niet (vlot) met het hoofd in/onder water durft, spreken we nog over watervrees.

Pinguïn

Wie met een hulpmiddel op de rug kan blijven drijven en met het hoofd onder water belletjes durft te blazen start bij het niveau pinguïn.

Groepen Zeepaardjes & Pinguïns

De groep van zeepaardjes en pinguïns kan uit maximum 4 kinderen bestaan per lesgever. De zwemschool kan maximum 2 kinderen toevoegen indien de groep beschikt over een hulplesgever.

Zeehonden

Na het behalen van het pinguïnbrevet, verhuizen we naar het diepe gedeelte van het instructiebad en leren we alle nodige vaardigheden om kantveilig te zijn én we leren benen rugslag.

Waterschildpadden

In niveau 4 herhalen we de oefenstof in het 25m-bad en leren we in het instructiebad het zijwaarts verplaatsen in benen crawl met aquatische ademhaling. Op dat moment zijn we klaar om te starten bij de zwemclub.

Groepen Zeehonden & Waterschildpadden

De groep zeehonden en waterschildpadden die naar kantveilig werken kan uit maximum 6 kinderen bestaan per lesgever.

Wat is ‘kantveilig’?

Kantveilig wil zeggen dat een kind – dat onder welke omstandigheden ook (zoals een onverwachte duw) – in het water valt, niet zal panikeren maar zich veilig naar de kant zal kunnen voortbewegen op de buik en/of op de rug.

Wat dien je te kunnen om kantveilig te zijn?

Je moet:

  • in het water kunnen springen in het diepe gedeelte (25m-bad), met het hoofd volledig onder water. 
  • beschikken over (veel) adem controle (leren uitademen door de mond of neus of in sommige situaties de adem inhouden)
  • in staat zijn om te draaien rond je lengte- en breedteas en dit zowel verticaal als horizontaal.
  • horizontaal kunnen blijven drijven zowel op de buik als op de rug
  • voor het stuwen kiezen we voor benen crawl op de rug en op de buik. Waarom benen crawl? Dit is een natuurlijke beweging en helpt bij het behouden van de horizontale ligging.
Kostprijs

Het ‘inschrijvingsgeld’ voor een lessenreeks is opgedeeld in twee ‘onderdelen’:

  • Enerzijds wordt er €8 per les (lesgeld) gevraagd.
  • Daarnaast is er ook een vaste kost (lidgeld, verzekering, toegangsgeld, administratieve kosten, enz.) van €6 per reeks.

Dit inschrijvingsgeld dient in één keer betaald te worden, voor aanvang van de reeks. Een inschrijving is pas definitief na betaling. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Toegangskaartje

Elk kind moet een apart kaartje gebruiken om binnen te gaan in het zwembad. Hiervoor vragen we een waarborg van €5. Dit bedrag wordt uiteraard terugbetaald wanneer de zwemmers stoppen bij onze club.

Badmuts

Voor elk van onze leden – zowel van de zwemschool als van de zwemclub – is een badmuts verplicht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is herkenning. Dankzij de badmutsen is het snel voor iedereen duidelijk welke kinderen tot dezelfde groep horen. Een badmuts kost €5.

Vragen en info

Met vragen en voor info kan je terecht via mail: megazwemteameeklo@gmail.com.
 

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.