Wie, wat, hoe?

Wanneer de laatste doelstellingen van de zwemschool behaald zijn, is een kind klaar om in onze zwemclub de ‘echte zwemslagen’ (en bijkomende vaardigheden) te leren.

Ook de zwemclub is onderverdeeld in verschillende niveaugroepen. Elk van deze groepen heeft zijn eigen doelstellingen. Een zwemmertje kan pas naar de volgende groep als aan alle doelstellingen voldaan werd.

Groep 1: de dolfijnen

In deze groep wordt er verder gebouwd op de vaardigheden die de kinderen verworven hebben in de zwemschool. Er worden nieuwe doelstellingen voor de kinderen gesteld, waaronder het leren van de eerste slag: rugslag.

Groep 2: de otters

In de tweede groep van de zwemclub worden opnieuw vaardigheden aangeleerd die kinderen helpen om te bewegen in het water. De slag die al aangeleerd werd, rugslag, wordt ‘onderhouden’. Daarnaast wordt ook de tweede slag aangeleerd: borstcrawl.

Groep 3: de haaien

Ook de doelstellingen van groep drie bestaan uit het onderhouden van de reeds geleerde slagen (rugslag en crawl) en het nastreven van het behalen van worden nieuwe doelstellingen. Één daarvan is het leren van de beginselen van schoolslag.

Groep 4: de orka’s

Eenmaal zwemmers in deze groep zijn terechtgekomen, kunnen ze al als ‘volwaardige zwemmers’ gezien worden. Bij de orka’s ontwikkelen de zwemmers hun reeds geleerde slagen (rugslag en crawl) verder én de schoolslag wordt verder aangeleerd.
 

Lesmomenten

Dolfijnen, Otters, Haaien en Orka’s

Op maandag, dinsdag en/of donderdag, van 18.30 uur tot 19.30 uur. Dit zowel voor zwemmers die 2-tot 3x per week, als voor zwemmers die 1x per week naar de zwemclub komen.

Kostprijs

Het lidgeld van de zwemclub wordt bij het begin van het seizoen (september t.e.m. juni) geïnd en omvat het lidgeld, de kosten voor verzekering, de toegangsgeld en de lesgelden.

Voor de periode januari-juni (vanaf de heropening van het Verbauwenbad), zijn er twee opties:

  • €200 voor wie één les per week volgt.
  • €310 voor wie twee of drie lessen per week volgt.

Vanaf het tweede kind van eenzelfde gezin, wordt er een korting van 10% gegeven.

Voor kinderen die tijdens het seizoen instromen, wordt de prijs aangepast aan de periode.

Badmuts

Voor elk van onze leden – zowel van de zwemschool als van de zwemclub – is een badmuts verplicht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is herkenning. Dankzij de badmutsen is het snel voor iedereen duidelijk welke kinderen tot dezelfde groep horen. Deze badmuts kost €5.

Toegangskaartje

Elk kind moet een apart kaartje gebruiken om binnen te gaan in het zwembad. Hiervoor vragen we een waarborg van €5. Dit bedrag wordt uiteraard terugbetaald wanneer de zwemmers stoppen bij onze club.

Info

Maxime Van Vooren is onze jeugdcoördinator. Zij staat onder andere in voor de coördinatie en voor de administratieve opvolging van de zwemclub. Haar contactgegevens zijn:

  • e-mail: megazwemteameeklo@gmail.com
  • GSM: +32 496 98 72 38

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen.

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.