(Verantwoord) terug sporten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Sport

We mogen stilaan terug (in groep) sporten. Om dit vlot en verantwoord te laten verlopen heeft de Vlaamse Sportfederatie een leidraad opgesteld. Dit is een overkoepelend document voor de verschillende gedragscodes en protocollen. Het geeft een eerste duiding bij de generieke richtlijnen die zijn vastgelegd in het ministerieel besluit over de coronamaatregelen. Het bundelt enkel algemene tips voor sportactoren om op een veilige en verantwoorde manier van start te kunnen gaan.

Alle voorstellen die in het stappenplan en in deze leidraad worden uitgewerkt, zijn onder voorbehoud van concrete beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) en zijn gebaseerd op volgende uitgangspunten:
1. De transitie moet stroken met de evolutie van de epidemie.
2. Elk voorstel moet praktisch uitvoerbaar zijn.
3. We houden maximaal rekening met de noden van de sportorganisaties en de lokale besturen.
4. Elk voorstel moet helder kunnen worden uitgelegd.
5. De heropbouw moet sportmedisch verantwoord kunnen verlopen.
6. Elke fase wordt geëvalueerd en gevolgd door aanpassing, verlenging of verdere uitbreiding

In het licht van de zes bovenstaande uitgangspunten, vraagt de VSF om onderstaand bericht aan jullie te communiceren.

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit
te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.